Webová aplikácia pre riadenie
CRM, zákaziek a servisných požiadaviek​

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Ideálne pre firmy

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Prehľad jednotlivých modulov

Cenové ponuky

Jednoduchá tvorba ponúk naviazaná na interné cenníky a produktové katalógy.

EVOLOOP favicon
EVOLOOP Cenové ponuky

Adresár firiem

Všetky potrebné informácie klientoch nájdete na jednom mieste

EVOLOOP Adresár firiem

Riadenie zákaziek

Digitálny proces vás vedie k úspešnej realizácií zákazky

EVOLOOP Zákazky
EVOLOOP favicon

Obchodné prípady

Komplexný prehľad o obchodoch podľa automatizovaných stavov riešenia.

EVOLOOP favicon

evoloop ponúka oveľa viac

ADRESÁR
FIRIEM

Všetky potrebné informácie o klientoch na jednom mieste

CENOVÉ
PONUKY

Jednoduchá tvorba ponúk naviazaná na interné cenníky
a produktové katalógy

OBCHODNÉ
PRÍPADY

Komplexný prehľad o obchodoch podľa automatizovaných stavov

RIADENIE
ZÁKAZIEK

Digitálny proces vás vedie k úspešnej realizácií zákazky

SERVICE
DESK

Servis Desk s prehľadom o všetkých servisných požiadavkách a incidentoch

SPÄTNÁ
VÄZBA

Priestor pre zákazníkov vyjadriť svoju spokojnosť s poskytovaním vašich služieb

REGISTER
ZARIADENÍ

Dôležité údaje o zariadeniach zákazníkov sú spravované v prehľadnej forme

SEJF
HESIEL

Všetky dôležité prístupové údaje a heslá uložené na jednom bezpečnom mieste

Aké funkcie najviac oceňujú naši zákazníci

Automatizácia

Automatizovaný prechod medzi stavmi a procesmi v jednotlivých moduloch.

Efektivita práce

Jednoduché vytváranie cenových ponúk na niekoľko krokov cez implementované cenníky a katalógy produktov.

Mobilita

Možnosť pracovať v aplikácií aj z mobilného zariadenia. Vytvoriť nový kontakt, obchodný prípad, objednávku, úpravu a dokončenie zákazky aj z terénu.

Bezpečnosť

Základom pre ochranu dát je zaistenie toho, aby k jednotlivým skupinám informácií mali prístup iba osoby na to oprávnené. Každý deň vykonávame kompletnú zálohu všetkých dát a súborov.

Balíky Riešení

Vyskúšajte evoloop na 30 dní ZADARMO
Vyberte si moduly podľa vašich potrieb a začnite skúšať ZDARMA už dnes. Ceny sú uvedené bez DPH.

Platiť ročne ušetrite až 17 %

Sales

účtované mesačne
12
00
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov

Sales Plus

účtované mesačne
16
50
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov
 • Riadenie zákaziek
 • Kalendár

Service

účtované mesačne
14
50
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Service Desk
 • Spätná väzba
 • Register zariadení
 • Sejf hesiel

Komplet

účtované mesačne
25
50
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov
 • Riadenie zákaziek
 • Kalendár
 • Service Desk
 • Spätná väzba
 • Register zariadení
 • Sejf hesiel

Povedali o nás

„Vďaka nasadeniu aplikácie sme vyriešili viacero procesov a posunuli
sa v riadení obchodných aktivít a zvyšovaní efektivity práce, čím sme
 dosiahli vyššiu pridanú hodnotu obchodných aktivít.“

Peter Malo
CEO / SIMAP GROUP, a.s.

Chcem si dohodnúť
online prezentáciu

Kontaktné údaje

Ing. Miroslav Kapuš
Business Development Manager
sales@evoloop.sk
+421 915 74 00 75