CRM systém
pre malé a stredné firmy

Zefektívnite komunikáciu so zákazníkmi od prvého kontaktu až po uzatvorenie obchodu. 

evoloop Vám ponuka kompletný prehľad riadenia vzťahov so zákazníkmi na jednom mieste. 

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Zdvojnásobte svoje tržby pomocou evoloop CRM

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Adresár firiem

Všetky potrebné informácie klientoch nájdete na jednom mieste

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Obchodné prípady​

Komplexný prehľad o obchodoch podľa automatizovaných stavov riešenia.

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Riadenie zákaziek

Digitálny proces vás vedie k úspešnej realizácií zákazky

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

evoloop ponúka oveľa viac

ADRESÁR
FIRIEM

Všetky potrebné informácie o klientoch na jednom mieste

CENOVÉ
PONUKY

Jednoduchá tvorba ponúk naviazaná na interné cenníky
a produktové katalógy

OBCHODNÉ
PRÍPADY

Komplexný prehľad o obchodoch podľa automatizovaných stavov

RIADENIE
ZÁKAZIEK

Digitálny proces vás vedie k úspešnej realizácií zákazky

SERVICE
DESK

Servis Desk s prehľadom o všetkých servisných požiadavkách a incidentoch

SPÄTNÁ
VÄZBA

Priestor pre zákazníkov vyjadriť svoju spokojnosť s poskytovaním vašich služieb

REGISTER
ZARIADENÍ

Dôležité údaje o zariadeniach zákazníkov sú spravované v prehľadnej forme

SEJF
HESIEL

Všetky dôležité prístupové údaje a heslá uložené na jednom bezpečnom mieste

Balíky Riešení

Vyskúšajte evoloop na 30 dní ZADARMO
Vyberte si moduly podľa vašich potrieb a začnite skúšať ZDARMA už dnes. Ceny sú uvedené bez DPH.

Platiť ročne ušetrite až 17 %

Sales

účtované mesačne
12
00
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov

Sales Plus

účtované mesačne
16
50
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov
 • Riadenie zákaziek
 • Kalendár

Service

účtované mesačne
14
50
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Service Desk
 • Spätná väzba
 • Register zariadení
 • Sejf hesiel

Komplet

účtované mesačne
25
50
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov
 • Riadenie zákaziek
 • Kalendár
 • Service Desk
 • Spätná väzba
 • Register zariadení
 • Sejf hesiel

CRM pre obchodníkov a predajné tímy

Jednoduchá registrácia – Žiadna kreditná karta

Povedali o nás

„Vďaka nasadeniu aplikácie sme vyriešili viacero procesov a posunuli
sa v riadení obchodných aktivít a zvyšovaní efektivity práce, čím sme
 dosiahli vyššiu pridanú hodnotu obchodných aktivít.“

Peter Malo
CEO / SIMAP GROUP, a.s.

Chcem si dohodnúť
online prezentáciu

Kontaktné údaje

Ing. Miroslav Kapuš
Business Development Manager
sales@evoloop.sk
+421 915 74 00 75