Digitálny nástroj
pre riadenie obchodu, zákaziek a servisu.

Digitálne procesy EVOLOOP

Odvetvia

Vyberte si podľa modulov

Cenové ponuky

Jednoduchá tvorba ponúk naviazaná na interné cenníky a produktové katalógy.

EVOLOOP favicon
EVOLOOP Cenové ponuky

Čo evoloop obsahuje?

S čím pomôžeme obchodníkom?

S čím pomôžeme
technikom?

Aké funkcie najviac oceňujú naši zákazníci

Automatizácia

Automatizovaný prechod medzi stavmi a procesmi v jednotlivých moduloch.

Efektivita práce

Jednoduché vytváranie cenových ponúk na niekoľko krokov cez implementované cenníky a katalógy produktov.

Mobilita

Možnosť pracovať v aplikácií aj z mobilného zariadenia. Vytvoriť nový kontakt, obchodný prípad, objednávku, úpravu a dokončenie zákazky aj z terénu.

Bezpečnosť

Základom pre ochranu dát je zaistenie toho, aby k jednotlivým skupinám informácií mali prístup iba osoby na to oprávnené. Každý deň vykonávame kompletnú zálohu všetkých dát a súborov.

BALÍKY RIEŠENÍ

Vyskúšajte evoloop na 30 dní ZADARMO

Vyberte si moduly podľa vašich potrieb a začnite skúšať ZDARMA už dnes. Ceny sú uvedené bez DPH.

SALES

účtované ročne

10 00
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov

SALES Plus

účtované ročne

14 00
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov
 • Riadenie zákaziek
 • Kalendár

SERVICE

účtované ročne

12 40
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • ServisDesk
 • Spätná väzba
 • Register zariadení
 • Sejf hesiel

KOMPLET

účtované ročne

21 60
mesačne/používateľ
 • Adresár firiem
 • Obchodné prípady
 • Cenové ponuky
 • Katalóg produktov
 • Riadenie zákaziek
 • Kalendár
 • ServisDesk
 • Spätná väzba
 • Register zariadení
 • Sejf hesiel

Povedali o nás

Peter Malo

CEO / SIMAP GROUP, a.s.
„Vďaka nasadeniu aplikácie sme vyriešili viacero procesov a posunuli sa v riadení obchodných aktivít a zvyšovaní efektivity práce, čím sme dosiahli vyššiu pridanú hodnotu obchodných aktivít.“

Chcem si dohodnúť online prezentáciu


Kontaktné údaje

Ing. Miroslav Kapuš
Business Development Manager

info@evoloop.sk
+421 915 74 00 75